Organisatie en stichting

Stichting Natuurlijk Gezond Noord Limburg heeft als doel om de natuurlijke gezondheid zichtbaar en bereikbaar te maken voor de regio noord-Limburg.

We hebben 3 pijlers geformuleerd waar we voor staan:

Informeren: We informeren over aanbieders van natuurlijke gezondheid en over lezingen en workshops in de regio.
Verbinden: We slaan de verbinding met de reguliere zorg en tussen de therapeuten onderling om samenwerken te stimuleren om zo de cliënt in al zijn behoeftes te kunnen voorzien.
Inspireren: We inspireren door onze inspiratiekaarten, inspiratieblaadjes en door bijeenkomsten te organiseren zodat natuurlijke gezondheid voor iedereen beschikbaar is.

De taken zijn verdeeld over het kernbestuur, de passiehouders, met hun passiegebieden.

Het kernbestuur bestaat uit:
Voorzitter: Marike van Eijs
Secretaris: Louise van Luijk
Penningmeester: Hans Beumers

De passiehouders zijn:
PR en Media: Anita Goumans en Wilmi Thijssen
Verbinding Therapeuten: Anita Goumans en Wilmi Thijssen
Social Media: Marike van Eijs
Website: Nard Keuten
Verbinding regulier: Jan van Zuijlen en Janneke Hanssen
Financiën: Hans Beumers
Inspiratieblaadje: Nicole Geertjens

Alle enthousiaste (holistisch) therapeuten kunnen meewerken aan ons gezamenlijke doel: natuurlijke gezondheid zichtbaar en bereikbaar maken voor heel de regio! Wil je meewerken aan een passiegebied, stuur dan een berichtje naar info@natuurlijkgezondnoordlimburg.nl

Inloggen

Registreren

Zoeken