Regressietherapie

Groeischap, praktijk voor reïncarnatietherapie


Ieder mens draagt de mogelijkheid in zich om innerlijk te groeien, zijn groeischap. Ik begeleid je om weer in contact te komen met je eigen groeischap, zodat je tot bloei komt en geheeld verder kunt op je levenspad. Met regressie, reïncarnatietherapie en zielsprogressie begeleid ik je bij je persoonlijke groeiproces, klachten of problemen helpen oplossen, of om levenservaringen te verwerken.
 

Inloggen

Registreren

Zoeken