WKKGZ

Sinds 1 januari 2017 is de WKKGZ actief. Dit is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Als complementair genezer ben je verplicht om aan deze wet te voldoen. Hiervoor dien je ervoor te zorgen dat je aangesloten bent bij een erkende geschilleninstantie met een deugdelijk klacht en tuchtrecht en onpartijdige geschillencommissie. Indien je niet aan de wettelijke eisen voldoet dan heeft dat tot gevolg dat je strafbaar bent, met mogelijk hoge boetes tot gevolg.

Als je bij een beroepsvereniging aangesloten bent, is dit vaak al geregeld. Indien je er voor kiest om niet bij een beroepsvereniging aan te sluiten kun je ook op andere manieren aan deze wet voldoen.

Een aantal mogelijkheden hiervoor zijn:
– CAT https://catcollectief.nl/
– Klachtenportaalzorg https://klachtenportaalzorg.nl/
– Solo partners https://www.solopartners.nl/

Voor meer informatie kun je onder andere terecht op de site van de rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg

Inloggen

Registreren

Zoeken