Wees mild

Wees mild

Het valt niet mee om mild te blijven, nu de wereld om ons heen snel verandert en we ons steeds weer moeten verhouden tot wat is. Misschien maak je je zorgen en voel je je boos, angstig of verdrietig. Of ervaar je onmacht en mis je soms grond onder je voeten. Ook kan het zijn dat piekergedachten veel ruimte innemen en herken je een patroon van terugtrekken, je isoleren en niet meer ‘meedoen’.

Hoe dan ook: polarisatie ligt op de loer. De neiging om elkaar te overtuigen van diverse waarheden. En hoe machtelozer we ons voelen, hoe minder we kunnen beschikken over onze eigen innerlijke wijsheid en kompas. Want ons bewustzijn vernauwt bij heftige emoties en een tunnelvisie ligt op de loer.

We kunnen dan niet meer goed voelen wat we wérkelijk nodig hebben. Waar heb je op zo’n moment eigenlijk behoefte aan? Geruststelling, duidelijkheid, toekomstperspectief, gezien of gehoord worden, erkenning, troost, verbinding?

Iets anders?

De onvervulde behoefte die maakt dat je je onprettig of uit balans voelt, kun je meestal pas goed voelen als je stil wordt. Als je stopt met doen en luistert. Niet naar een ander, maar naar jezelf, naar hetgeen in jou gehoord en gevoeld wil worden. Luisteren naar de noden van de enige persoon in je leven op wie je echt invloed hebt; jij zelf dus. En daar zorg voor dragen.

Liefdevol, vriendelijk en met mildheid. Heel veel mildheid.

Zodat je hart weer opent en je kunt zorgen voor jezelf. Voor je eigen kwetsbaarheid als mens.

Eem mildheidsmeditatie kan hierbij steunend zijn (zie elders op onze website). Of het aandachtig lezen van inzicht gevende teksten, zoals deze:

Wees mild

Wees mild voor jezelf in deze dagen.

Soms brengen onderstromen
verwardheid in ons hart.
We hebben het niet door
en gaan vlug verder,
maar vragen ons af waarom
we moe zijn, of boos, of kribbig.

Ga gerust zitten
bij je wijze grootmoeder,
en laat jezelf
weer een klein kind zijn in haar armen,
en laat komen wat maar komt.

En wanneer het kleine kind
is uitgehuild,
zet het voorzichtig weer op de voeten
en zend het zachtjes terug de wereld in.

En zit, zoals alleen grootmoeders dat kunnen ,
bedaard en geaard,
wijs, met glinsterende ogen,
te midden van het wel en wee
van deze waanzinnige wereld.
‘Be gentle’, Rachel Holstead

Mildheidsmeditaties en andere compassie oefeningen staan centraal tijdens ons eerstvolgend retraite weekend in ZELFZORG, exclusief voor vrouwen

19-22 maart. (vr-ma).

Nog enkele plaatsen vrij .

https://www.zelfzorgretraite.nl/nl/
https://fb.me/e/3w64QBsxS